Categori cynnyrch

Gwybodaeth

Technoleg offer cerrig artiffisial wedi sefydlogi'r farchnad yn well
Jun 25, 2018

Offer cerrig artiffisial yw prif offer cynhyrchu mentrau cerrig, ond hefyd yn elfen bwysig o asedau sefydlog.

Wrth ddefnyddio, nid yn unig yw'r broses o gynhyrchu cynhyrchion, creu elw, ond hefyd broses ei gwisgo a'i dagrau ei hun, sef un o'r prif resymau dros fethiant mecanyddol offer carreg dyn.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, trwy arloesi dynwared ac arloesi integredig ac ymchwil a datblygu annibynnol, datblygwyd offer carreg domestig yn gyflym, ac yn y peiriannau ac offer prosesu cerrig, mae lefel gweithgynhyrchu wedi datblygu'n sylweddol, ac wedi cyflawni canlyniadau rhyfeddol . Mae'r offer cerrig artiffisial sydd newydd ddod i'r amlwg wedi codi cam newydd ar gyfer y dull cloddio a phrosesu carreg, ac wedi torri'r sefyllfa gloddio a phrosesu draddodiadol. Felly, mae offer cerrig artiffisial i sefydlogi'r farchnad ddiwydiant i ymdrechu'n sylweddol.


  • QR CODE
  • facebook