Categori cynnyrch

Gwybodaeth

Mae angen cynnal a chadw rheolaidd ar offer marmor artiffisial
Jun 25, 2018

Mae angen cynnal a chadw rheolaidd unrhyw offer a chyfarpar ar raddfa fawr, dim ond y gwaith cynnal a chadw sydd wedi'i sefydlu i adael iddo werth ei werth yn well, felly mae offer marmor wedi'i wneud â dyn hefyd yn gofyn i chi gynnal a chadw rheolaidd.

Nid yw cost gyffredinol offer marmor wedi'i wneud yn weddol gyffredin, felly dylem geisio bod yn ofalus wrth ei ddefnyddio, er mwyn ei gwneud cymaint ag y bo modd o gyflwr gorau. Gall hyn hefyd wella cynhyrchiant y ffatri i raddau helaeth, nid oherwydd rhoi'r gorau i waith a achosir gan golledion.

  • QR CODE
  • facebook